ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Είναι ο/η άμεσος/-η συνεργάτης/-τρια του/της μάγειρα/-ισσας και ασχολείται με την παρασκευή εδεσμάτων σε επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Είναι ο/η άμεσος/-η συνεργάτης/-τρια του/της μάγειρα/-ισσας και ασχολείται με την παρασκευή εδεσμάτων σε επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα. Παρασκευάζει εδέσματα κάθε μορφής και ποικιλίας, χρησιμοποιώντας όλα τα είδη ζωικών και φυτικών προϊόντων (κρέατα, όσπρια, λαχανικά κλπ.).

Μεριμνά για την οργάνωση της κουζίνας και βοηθά στον έλεγχο των εμπορευμάτων που παραλαμβάνουν.

Φροντίζει για την τάξη και την καθαριότητα και έχει την ευθύνη, μαζί με τον/τη μάγειρα/-ισσα, για την καλή απόδοση του μαγειρείου-κουζίνας.
Ο ποιοτικός έλεγχος, η συντήρηση και η αξιοποίηση των τροφίμων είναι σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της εργασίας του/της.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Πρέπει να διαθέτει φαντασία και επινοητικότητα, ώστε να δημιουργεί νέες συνταγές και να έχει δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών. Επίσης, πρέπει να είναι συνεργάσιμος/-η, να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα και να είναι ευγενικός/-η και πρόθυμος/-η.

Είναι σημαντικό να διαθέτει αισθητική ικανότητα ώστε να αντιλαμβάνεται το ωραίο, να έχει την ικανότητα να εντοπίζει ή να ξεχωρίζει διαφορές μεταξύ γεύσεων, καθώς επίσης να εντοπίζει ή να ξεχωρίζει διαφορές μεταξύ οσμών.

Τέλος, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός/-η στα υλικά που χρησιμοποιεί και να τηρεί με σχολαστικότητα τους κανόνες ατομικής υγιεινής και υγιεινής των τροφίμων.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνίτης Επισιτισμού» είναι σε θέση να:

Δυνατότητες απασχόλησης

Οι Τεχνίτες Επισιτισμού μπορούν να εργαστούν ως :

Εργασιακές συνθήκες

Εργάζεται στους χώρους παρασκευής των φαγητών μιας επιχείρησης. Η δουλειά του/της χαρακτηρίζεται κουραστική, εφόσον απαιτεί ορθοστασία και παρακολούθηση της ετοιμασίας των φαγητών, σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του ωραρίου.

Λόγω του ότι εργάζεται συνεχώς στην κουζίνα, αντιμετωπίζει καθημερινά υψηλές θερμοκρασίες και σχετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, που όμως βελτιώνονται με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Όσο πιο καθαροί και άνετοι είναι οι χώροι εργασίας του τόσο πιο καλές είναι και οι συνθήκες.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο