Απόφοιτοι των

ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΔΥΠΑ

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ θα μπορούν, μέσω του Career Hub της διαδικτυακής πύλης AppInterN, να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα που έχουν επιλέξει και να αναπτύξουν επαφές με επαγγελματίες της ειδικότητάς τους προτού ακόμη αναζητήσουν κάποια θέση στην αγορά εργασίας.

Οι σημαντικές αυτές επαφές και η απευθείας επικοινωνία με τους επαγγελματίες του κλάδου που έχουν επιλέξει θα τους καταστήσει ικανότερους να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις τυχόν προκλήσεις που ενδέχεται να συναντήσουν κατά την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα θα ωφεληθούν από την εγγραφή τους στο Career Hub της πύλης AppInterN όσοι διαμένουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές.

Πράγματι, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ έχουν να αποκομίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα από την ένταξή τους στην κοινότητα του AppInterN, τόσο όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, όσο και τη γνωριμία τους με το δίκτυο των επαγγελματιών του κλάδου της επιλογής τους. Αρχίζοντας από ένα τοπικό επίπεδο, θα μπορούν αργότερα να επιλέξουν εργοδότες από μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, πιθανόν και από ολόκληρη τη χώρα.

Δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων που τους ενδιαφέρουν, ενώ το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες (περιγραφή επαγγελματικών ειδικοτήτων, γενικές πληροφορίες, νέα κ.λπ.), σχετικά με διάφορες ειδικότητες.

Οι άνεργοι απόφοιτοι θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για την αγορά εργασίας χάρη στους Bussiness Ambassadors, αλλά και σε θέσεις εργασίας που προφέρουν εργοδότες της κοινότητας AppInterN.

Παράλληλα, εξαιρετικής σημασίας είναι η συμμετοχή των Δήμων στην κοινότητα του AppInterN, καθώς, μέσω αυτών, οι απόφοιτοι θα μαθαίνουν περισσότερα για τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Τέλος, το Career Hub, που αποτελεί μέρος της πύλης AppInterN, διευκολύνει την αναζήτηση εργασίας από τους αποφοίτους μέσω των σχετικών βάσεων δεδομένων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους μέσω της διοργάνωσης διαφόρων ημερίδων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων κλπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο