Εγγραφείτε στο AppInterN AppInterN επιλέγοντας:

  • εάν σπουδάζετε σε ή έχετε αποφοιτήσει από σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) και ενδιαφέρεστε για θέσεις μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή εργασίας
  • εάν είστε εργοδότης/-τρια και θέλετε να δημοσιεύσετε κενές θέσεις εργασίας, θέσεις μαθητείας ή θέσεις πρακτικής άσκησης
  • εάν είστε εργοδότης/-τρια και θέλετε να βρείτε μαθητευόμενους ή πρακτικά ασκούμενους ή να προσλάβετε αποφοίτους σχολών της ΔΥΠΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ)
  • εάν είστε εργοδότης/-τρια ή στέλεχος επιχείρησης και θέλετε να γίνετε Business Ambassador στη διαδικτυακή κοινότητα AppInterN
  • εάν είστε εκπρόσωπος Δήμου, κοινωνικού εταίρου ή εργοδοτικού φορέα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο