ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων ασχολείται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων και μηχανημάτων ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Ασχολείται επίσης με την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή οικιακών ή επαγγελματικών ψυγείων, συστημάτων ψύξης και κλιματισμού. Όταν τα τοποθετεί, πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, συναρμολογώντας τους κινητήρες, τους συμπιεστές και τα άλλα στοιχεία του συστήματος. Στη συνέχεια, κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις, γεμίζει τη μονάδα με ψυκτικό υγρό και ελέγχει τα συστήματα αυτά για τυχόν διαρροές.

Είναι αρμόδιος/-α για την επίβλεψη, λειτουργία και επιθεώρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού, στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό, βιομηχανικό τομέα και στον τομέα των μεταφορών.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Πρέπει να είναι συνεπής, δραστήριος/-α,  ικανός/-η, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, επινοητικός/-ή και εφευρετικός/-ή. Να έχει καλή υγεία και σωματική δύναμη και να διαθέτει μηχανικές ικανότητες και επιδεξιότητα στα  χέρια. Απαιτείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός/-ή και συγκεντρωμένος/-η κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» είναι σε θέση να:

Δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» μπορούν να εργαστούν ως:

Εργασιακές συνθήκες

Ο/Η Τεχνίτης/-ρια Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων εργάζεται σε κλειστούς μη αεριζόμενους χώρους αλλά και σε ανοιχτούς χώρους, αντιμετωπίζοντας τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Μερικές φορές εργάζεται σε μεγάλο ύψος, ανάλογα με το είδος των μηχανημάτων και της εγκατάστασης. Είναι σκυμμένος/-η για πολλές ώρες και χρησιμοποιεί απλά ή σύνθετα εργαλεία που απαιτούν μεγάλη προσοχή. Το ωράριο εργασίας του/της είναι ακατάστατο και μετακινείται πολύ συχνά για την εξυπηρέτηση των πελατών του/της.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ​" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο