ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

Ο βοηθός γενικής βρεφονηπιοκομίας ασχολείται με την αγωγή και τη φροντίδα βρεφών και νηπίων, μέχρι να φθάσουν σε ηλικία κατάλληλη να εγγραφούν στο δημοτικό σχολείο.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Αντικείμενο της εργασίας του/της Βοηθού Γενικής Βρεφονηπιοκομίας είναι η περιποίηση των βρεφών και των νηπίων, η φροντίδα για τη διατροφή και την ασφάλειά τους. Φροντίζει για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα και τη βοήθεια του βρέφους ή του νηπίου στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία. Προσέχει τα μικρά παιδιά από ατυχήματα ή άλλους κινδύνους που πιθανόν υπάρχουν στον χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού. Ουσιαστική μεριμνά του/της είναι η διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά και η ομαλή ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων.

Παράλληλα, παρέχει στους γονείς συμβουλές και οδηγίες για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των νηπίων υπό την καθοδήγηση του/της υπεύθυνου/ης παιδαγωγού και σε συνεργασία με αυτόν/-ήν.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Το αντικείμενο εργασίας του/της Βοηθού Γενικής Βρεφονηπιοκομίας είναι απαιτητικό και χρειάζεται υπεύθυνους/-ες, προσεκτικούς/-ές και σχολαστικούς/-ές επαγγελματίες, ιδιαίτερα όταν ασχολούνται με παιδιά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.

Η αγάπη για τα παιδιά, η υπομονή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η δημιουργικότητα και η φαντασία, η δυνατότητα να ακολουθεί οδηγίες και εντολές, η ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις, αποτελούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας» είναι σε θέση να :

Δυνατότητες απασχόλησης

Ο βοηθός γενικής βρεφονηπιοκομίας μπορεί να απασχοληθεί σε:

Εργασιακές συνθήκες

Εργάζονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου το περιβάλλον συνήθως είναι ευχάριστο και βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα παιδιά. Η μετάδοση ιώσεων και ασθενειών από τα παιδιά στους Βοηθούς Γενικής Βρεφονηπιοκομίας είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Οι επαγγελματίες εργάζονται ατομικά, αλλά και ομαδικά όταν χρειάζεται να συνεργαστούν και με άτομα άλλων ειδικοτήτων, που εργάζονται στον ίδιο χώρο.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ​" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ​" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο