ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Ο/Η Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου διεκπεραιώνει σωστά και έγκαιρα τις εργασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον/την πελάτη/-ισσα στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας-διαμονής των ξενοδοχείων.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Ο/Η Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου έχει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών προς τους/τις πελάτες/-ισσες ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων, από την άφιξη μέχρι και την αναχώρησή τους. Συγκεκριμένα, εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών/-ισσων και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες τουριστικού, πολιτιστικού και πρακτικού χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες για τις δυνατότητες ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής.

Έχει την ευθύνη για την υποδοχή των πελατών/-ισσών, την εξυπηρέτησή τους, την ποιότητα της φιλοξενίας και την οργάνωση της αναχώρησής τους. Λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των πελατών/-ισσών των προσωπικών τους αντικειμένων.

Διευκολύνει τις συναλλαγές τους σε συνάλλαγμα και την πρόσβαση τους στα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.).

Διαχειρίζεται τους φακέλους των πελατών/-ισσών και ενημερώνει τον κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έκδοση τιμολογίων. Λαμβάνει μέριμνα για την έκδοση του λογαριασμού σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους και συνθήκες.

Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της τουριστικής επιχείρησης και ενεργεί για την ανανέωση και την προμήθεια των αποθεμάτων σε προϊόντα υποδοχής και εξοπλισμού φιλοξενίας κ.ά.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο/Η Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου πρέπει να διαθέτει οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και αμεσότητα με τους πελάτες. Είναι σημαντικό να έχει ευγενική και ευχάριστη συμπεριφορά και να μπορεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Υπάλληλοι Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» είναι σε θέση να:

Δυνατότητες απασχόλησης

Ο υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί:

Εργασιακές συνθήκες

Εργάζεται σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές μονάδες και το ωράριό του/της εξαρτάται από τον χρόνο άφιξης και αναχώρησης των πελατών/-ισσών. Λόγω της αυξημένης υπευθυνότητας για αντιμετώπιση έκτακτων ή απροσδόκητων περιστατικών συχνά αντιμετωπίζει καταστάσεις που προκαλούν ένταση και άγχος. Σε περιόδους αιχμής της τουριστικής κίνησης, η εργασία μπορεί να είναι αρκετά κουραστική και απαιτητική.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ​" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ​" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο