ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ασχολείται με την κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Οι κύριες δραστηριότητες του/της αποφοίτου της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΕ, και αναφέρονται σε εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στο πλαίσιο δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ο/η απόφοιτος/-η της ειδικότητας εκτελεί αυτόνομα, έγκαιρα και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, των Πληροφοριακών Συστημάτων ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Αναπτύσσει δίκτυα μετάδοσης δεδομένων (αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης), κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο/Η Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα και είναι ένας/μία επαγγελματίας υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης. Χρειάζεται επίσης να διακρίνεται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και παρατηρητικότητα, να διαθέτει αναλυτική σκέψη, πρακτικό πνεύμα, σχολαστικότητα και ευρηματικότητα, να εργάζεται με συστηματικότητα και μεθοδικότητα.

Πρέπει επίσης να διαθέτει ικανότητα στον χειρισμό των αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των επικοινωνιακών δικτύων, της διαχείρισης δικτύων μετάδοσης δεδομένων μέσω του λειτουργικού συστήματος ή άλλων εργαλείων διαχείρισης καθώς και να ελέγχει σε πρώτο επίπεδο και να συντηρεί εγκαταστάσεις δικτύων.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών” ΙΕΚ έχουν κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες, ώστε :

Επίσης, για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, επισκευών και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών συσκευών, είναι σε θέση να γνωρίζουν:

Δυνατότητες απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» μπορεί να εργαστεί σε:

Εργασιακές συνθήκες

Οι Τεχνικοί Δικτύων Υπολογιστών εργάζονται στο κέντρο μηχανογράφησης και δικτύωσης διαφόρων υπηρεσιών ή εταιρειών ή ακόμη και σε δικό τους εργαστήριο. Ως μισθωτοί εργάζονται συνήθως με κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζονται υπερωριακά για να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες είτε εξ αποστάσεως είτε ακόμη και στον επαγγελματικό χώρο του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, το ωράριο καθορίζεται από την επαγγελματική δραστηριότητα αλλά και τις ανάγκες των πελατών τους. Επίσης, σε περιπτώσεις που εργάζονται σε τράπεζες ή εταιρείες τηλεπικοινωνιών internet, απαιτείται να εργάζονται με βάρδιες. Γενικά, απαιτείται πολύωρη εργασία μπροστά σε οθόνη υπολογιστή ή σε τερματικό διαχείρισης δικτύου.

Πέραν όμως των ανωτέρω, η ποικιλία δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει συναντήσεις με πελάτες, γραφειακό ή μελετητικό έργο, εργαστηριακό ή κατασκευαστικό, αλλά και η εναλλαγή των χώρων στους οποίους απαιτείται κάποιες φορές να μεταβεί, προσδίδει ενδιαφέρον και ικανοποίηση στους εργαζόμενους σε αυτό το αντικείμενο.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε τον Οδηγό Σπουδών της ειδικότητας "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο