Σχετικά με τα

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ΔΥΠΑ

Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) λειτουργούν 31 ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα, με 47 σύγχρονες ειδικότητες, όπου φοιτούν 3.800 σπουδαστές.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν  στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

Στόχος: Μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων και με την παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ επιδιώκουν την ομαλή ένταξη των καταρτιζόμενων στην παραγωγική διαδικασία.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα και συγκεκριμένα:

    • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
    • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στα ΙΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.139931/Κ1/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1953/Β/2015).

 

Τίτλος σπουδών: Τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. 

Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο