ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER - DEVELOPER/VIDEOGAMES)

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ασχολείται με τη δημιουργία γραφικών κατάλληλων για τη χρήση σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Δημιουργεί, εφαρμόζει και χρησιμοποιεί διαδραστικές εφαρμογές σε εικόνα και ήχο. Είναι εξειδικευμένος σε ψηφιακές γλώσσες προγραμματισμού και σε εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών και τρισδιάστατων γραφικών.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Ο/Η Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer – Developer/Videogames) αξιοποιεί την τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα αυτή που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου. Έχει ως αντικείμενο την εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ και Δικτύων.

Συντηρεί υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα και αξιολογεί σε επίπεδο εφαρμογής-υλοποίησης-συντήρησης εφαρμογές λογισμικού προσανατολισμένου στις ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο/Η Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής θα πρέπει να διακρίνεται από οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, δημιουργικότητα και φαντασία. Θα πρέπει να έχει πρακτικό πνεύμα, συστηματικότητα και ικανότητα προγραμματισμού.

Πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και πολύ καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του, τόσο στον τομέα του υλικού (hardware) όσο και στον τομέα του λογισμικού (software), καθώς επίσης και στις τερματικές συσκευές Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

Κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που πρέπει να επιδεικνύει για τις νέες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας των υπολογιστών.

Η καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας καθώς και η ευελιξία χρήσης όλων των λειτουργικών συστημάτων θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για την επιτυχή ενασχόληση του επαγγελματία στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Οι απόφοιτοι της εν λόγω ειδικότητας αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση:

Συγκεκριμένα, η ειδικότητα χαρακτηρίζεται από τη διαρκή μεταβολή της σε σχέση με τα παρεχόμενα επίπεδα σπουδών, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης των νέων αυτών υπηρεσιών που σχετίζονται με βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες πολυμέσων για εφαρμογές ψηφιακής εικόνας/ήχου αλλάζει διαρκώς.

Δυνατότητες απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer – Developer/Videogames) ΙΕΚ  μπορούν να εργαστούν σε:

Εργασιακές συνθήκες

Το περιβάλλον εργασίας για τους/τις Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer – Developer/Videogames) είναι ευχάριστο και δημιουργικό, συνήθως σε γραφεία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο ή σε δικό τους εργαστήριο.

Ως μισθωτοί/-ές εργάζονται συνήθως με κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζονται υπερωριακά για να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες.

Το ωράριο των ελεύθερων επαγγελματιών καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών τους. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί πολλές ώρες χρήσης του Η/Υ μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία στην όραση.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEOGAMES)" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε τον Οδηγό Σπουδών της ειδικότητας "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEOGAMES)"  κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο