ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στον σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Ο/Η Τεχνικός Μηχανοτρονικής δραστηριοποιείται σε χώρους όπου κατασκευάζονται, συντηρούνται, επισκευάζονται και ελέγχονται τα διάφορα μέρη και συστήματα του αυτοκινήτου. Εκτελεί τις τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Ελέγχει, συντηρεί και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, του κινητήρα, των συστημάτων παραγωγής και μετάδοσης ισχύος κλπ. Αναλύει τη συμπεριφορά των διαφόρων ψηφιακών κυκλωμάτων και προγραμματίζει τις συσκευές και τα συστήματά του.

Προϋπολογίζει το κόστος εργασιών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή φθοράς στο αυτοκίνητο. Εκτιμά το μέγεθος της βλάβης και αποφασίζει για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Μετρά τη ρύπανση που προκαλεί το αυτοκίνητο από την εξάτμισή του και εκτιμά τις δυνατότητες και τις επιδόσεις. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Αναλαμβάνει ειδικές εργασίες στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται και μπορεί να ασκεί διοικητικά καθήκοντα όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του συνεργείου.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο/Η Τεχνικός Μηχανοτρονικής είναι σημαντικό να κατανοεί την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις του επαγγέλματός του.

Πρέπει να διαθέτει επίσης επικοινωνιακές δεξιότητες, αυξημένη υπευθυνότητα, μηχανική ικανότητα και επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Βασικές γενικές γνώσεις που κρίνονται ως απαραίτητες για την ειδικότητα είναι, καταρχάς, αυτές που σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του συνεργείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου, όπως οι κανόνες υγιεινής και ασφαλούς άσκησης των καθηκόντων του, το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του, τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση, τα μέτρα πυροπροστασίας, καθώς και η παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος εντός του εργασιακού χώρου.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τις μορφές και τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης, τους δημόσιους φορείς και τις διαδικασίες ελέγχου του συνεργείου αυτοκινήτων.

Ειδικότερα ο/η Τεχνικός Μηχανοτρονικής θα πρέπει να γνωρίζει:

Δυνατότητες απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» ΙΕΚ καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:

Εργασιακές συνθήκες

Το περιβάλλον εργασίας του/της Τεχνικού Μηχανοτρονικής είναι κυρίως σε συνεργεία αυτοκινήτων. Οι χώροι είναι συνήθως αρκετά μεγάλοι με ειδική διαμόρφωση για τη μελέτη και την επιδιόρθωση των οχημάτων. Μπορεί να λερώνεται με γράσα, λάδια και άλλα υγρά των οχημάτων, ενώ ο χώρος έχει πολλές και έντονες μυρωδιές, καθώς και αρκετό θόρυβο.

Η εργασία είναι κουραστική διότι απαιτεί σε καθημερινή βάση ο/η Τεχνικός Μηχανοτρονικής να εκτελεί τα καθήκοντά του σε διάφορες στάσεις σώματος όπως: όρθιος/-α, σκυφτός/-ή αλλά και ξαπλωμένος/-η. Ωστόσο, ο εξοπλισμός του συνεργείου με μηχανήματα νέας τεχνολογίας βελτιώνει κατά πολύ τις συνθήκες εργασίας. 

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ​​" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε τον Οδηγό Σπουδών της ειδικότητας "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ" κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο