ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Ο Τεχνίτης Επισιτισμού είναι ο επαγγελματίας ο οποίος, γνωρίζοντας την εστιατορική τεχνική και τους κανόνες γαστρονομίας-οινολογίας, εξυπηρετεί πελάτες χώρων εστίασης και φιλοξενίας, εφαρμόζοντας με ευπρέπεια και ευγένεια τους κανόνες του επισιτισμού.

Περιγραφή-Αντικείμενο επαγγέλματος

Ο Τεχνίτης Επισιτισμού συμμετέχει σε διαδικασίες και φροντίζει την προετοιμασία του χώρου εστίασης-αναψυχής παρέχοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες, με στόχο τη δημιουργία άνετου και φιλικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο Τεχνίτης Επισιτισμού πρέπει να διαθέτει κρίση, πρωτοβουλία, ενεργητική ακρόαση, επικοινωνία, ευγένεια, αισθητική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας, διακριτικότητα, ικανότητα ορθής διαχείρισης χώρου και χρόνου.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Οι κυριότερες δεξιότητες των πτυχιούχων της ειδικότητας «Τεχνίτης Επισιτισμού» είναι οι εξής:

Δυνατότητες απασχόλησης

Οι Τεχνίτες Επισιτισμού μπορούν να εργαστούν σε:

Εργασιακές συνθήκες

Η εργασία του Τεχνίτη Επισιτισμού είναι κουραστική, απαιτεί ορθοστασία, παρατηρητικότητα, κίνηση και καλή φυσική κατάσταση.

Οι συνθήκες εργασίας είναι γενικά δύσκολες και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο διότι ο Τεχνίτης Επισιτισμού έχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο της εργοδοσίας όσο και των πελατών. Απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα

Ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ" θα βρείτε κάνοντας ένα κλικ στο παρακάτω κουμπί.

Μάθετε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο