ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ BUSINESS AMBASSADORS

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Επιτόπια Παρακολούθηση Εργασίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Projects

Καθοδήγηση (Coaching) – Υποστήριξη

Ημέρες Kαριέρας

Μελέτες – Αναφορές

Βίντεο επαγγελμάτων

Εκδηλώσεις

Ο νέος θεσμός των Business Ambassadors αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία του έργου AppInterN. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες, επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που προέρχονται κυρίως από την τοπική αγορά εργασίας.

Οι Business Αmbassadors παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης, υποστήριξης και καθοδήγησης στους μαθητές, σπουδαστές και αποφοίτους των σχολών της ΔΥΠΑ αντλώντας από τη γνώση της αγοράς και την προσωπική τους επαγγελματική εμπειρία, με στόχο να μεταφέρουν τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, τις πραγματικές συνθήκες άσκησης μιας ειδικότητας στο επαγγελματικό πεδίο και τις αναγκαίες δεξιότητες που περιλαμβάνει μια ειδικότητα, συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία των νέων ή μελλοντικών αποφοίτων για ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Γρήγορη Πλοήγηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο