AppInterN

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

 1. Η διαδικτυακή πύλη AppInterN απευθύνεται σε μαθητές και αποφοίτους Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) ΔΥΠΑ, σπουδαστές  και αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΑΚ) ΔΥΠΑ, καθώς και σε εργοδότες και εκπροσώπους επιχειρήσεων (Business Ambassadors) που αναζητούν μαθητευόμενους, πρακτικά ασκούμενους και εργαζόμενους. Απευθύνεται επίσης σε γενικούς χρήστες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη Μαθητεία και, γενικότερα, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, καθώς και για εξελίξεις στις επαγγελματικές ειδικότητες που φιλοξενεί η πύλη AppInterN. Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την πύλη AppInterN μόνο με νόμιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η κοινοπραξία του έργου AppInterN. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης AppInterN, όπως και οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΔΥΠΑ και της κοινοπραξίας του έργου AppInterN. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης AppInterN υπόκειται σε αλλαγές κατά την κρίση της ΔΥΠΑ και της κοινοπραξίας του έργου AppInterN χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε μη νόμιμη χρήση δίνει το δικαίωμα στη ΔΥΠΑ και την κοινοπραξία του έργου AppIntern της αναστολής/ διακοπής της πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη στη διαδικτυακή πύλη χωρίς οποιαδήποτε σχετική προηγούμενη ενημέρωση.

 1. Η ίδια η διαδικτυακή πύλη AppInterN και όλο το περιεχόμενο αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΥΠΑ και της κοινοπραξίας του έργου AppInterN, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα της ΔΥΠΑ και της κοινοπραξίας του έργου AppInterN απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση της ΔΥΠΑ και της κοινοπραξίας του έργου AppInterN. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του έργου AppInterN, καθώς και για αιτήματα περί συναίνεσης της ΔΥΠΑ και της κοινοπραξίας του έργου AppInterN σε αναπαραγωγή μέρους του περιεχομένου, ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τη ΔΥΠΑ μέσω της «Φόρμας Επικοινωνίας» που είναι αναρτημένη στο portal AppInterN.

 1. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης AppInterN διατίθεται ως έχει και τόσο η ΔΥΠΑ όσο και η κοινοπραξία του έργου AppInterN δεν παρέχουν καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η ΔΥΠΑ και η κοινοπραξία του έργου AppInterN δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων της διαδικτυακής πύλης στην πρόσβαση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

 1. Η ΔΥΠΑ και η κοινοπραξία του έργου AppInterN θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η διαδικτυακή πύλη AppInterN να είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Η ΔΥΠΑ και η κοινοπραξία του έργου AppInterN δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει σε χρήστη/επισκέπτη από τη μη διαθεσιμότητα λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος (IT) της ΔΥΠΑ ή των άλλων υπεύθυνων εθνικών εταίρων της κοινοπραξίας του έργου AppInterN.

 1. Η ΔΥΠΑ και η κοινοπραξία του έργου AppInterN θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν τη μη εμφάνιση ιών και άλλων επιζήμιων στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη AppInterN. Δηλώνουν όμως ότι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια εξαιτίας ιών και λοιπών επιζήμιων στοιχείων τυχόν προκύψουν σε χρήστες/επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης είτε άλλου site server μέσω του οποίου λαμβάνεται το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης AppInterN.

 1. Η διαδικτυακή πύλη AppInterN παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links, hyperlinks). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της διαδικτυακής πύλης AppInterN, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των δικτυακών αυτών τόπων από τη ΔΥΠΑ και την κοινοπραξία του έργου AppInterN, που άλλωστε δεν φέρουν και καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς. Η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/ επισκεπτών που προβαίνουν στην πρόσβαση αυτή. Η παρούσα διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει επίσης περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης της διαδικτυακής πύλης, τα εν λόγω στοιχεία μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από τη ΔΥΠΑ και την κοινοπραξία του έργου AppInterN, οι οποίες και δεν εγγυώνται κατά πόσον είναι δυνατόν να γίνει γνωστή η ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορούν να ελεγχθούν.

 1. Η ΔΥΠΑ και η κοινοπραξία του έργου AppInterN μπορούν να συγκεντρώνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα της ΔΥΠΑ και της κοινοπραξίας του έργου AppInterN συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται αυτός να επιλέξει μέσω της χρήσης της διαδικτυακής πύλης. Ο επισκέπτης/ χρήστης της διαδικτυακής πύλης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 1. Απαγορεύεται στους χρήστες/ επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της διαδικτυακής πύλης AppInterN, όπως ενδεικτικά να χρησιμοποιήσουν προσωπικά δεδομένα χρήστη/επισκέπτη για σκοπό διάφορο του επιτρεπομένου, να παρεμποδίσουν την πρόσβαση της διαδικτυακής πύλης σε τρίτους, κλπ. Η παραβίαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αστικές και ποινικές διώξεις.

 1. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης AppInterN υπόκειται στους παρόντες όρους. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης AppInterN προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης /χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά και έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας διαδικτυακής πύλης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης AppInterN.

 1. Η ΔΥΠΑ και η κοινοπραξία του έργου AppInterN δύνανται να τροποποιούν τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτόν, οι χρήστες/επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της διαδικτυακής πύλης AppInterN.

 1. Οι παρόντες όροι χρήσης της διαδικτυακής πύλης AppInterN, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της διαδικτυακής πύλης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε το ελληνικό δίκαιο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο